Mechanické testování obalů

ObalyOptimalizace -> Obaly -> Mechanické testování obalů

test-obaly

Zajišťujeme také možnost laboratorního testování obalů certifikační autoritou pro mechanické testování obalů. Laboratoř je akreditována pro:

 • zkoušení konstrukčních typů obalů a balení, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů
 • přidělování UN kódů schváleným konstrukčním typům obalů
 • kontroly výroby konstrukčních typů obalů inspekce IBC ve stanovených lhůtách dle platných technických norem a v souladu s mezinárodními přepravními předpisy

Možnosti certifikace:

Certifikace pro nebezpečné zboží

Certifikace přepravních obalů pro běžné zboží

Simulace přepravního namáhání

Certifikace baby-friendly obalů

Inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

Školící činnosti

Medicinální obaly

Zkoušky dle mezinárodních přepravních předpisů

Jak probíhá certifikace?

 • Na základě technických informací, které zákazník uvede do žádosti o certifikaci, vystaví certifikační oddělení objednávku ke zkouškám v laboratoři
 • Údaje, které jsou ve vstupních dokumentech uvedeny, by měl zákazník předem konzultovat s odborným bezpečnostním poradcem, který zatřídí balenou látku v souladu s předpisy, stanoví obalovou skupinu a určí, který typ přepravy je přijatelný pro balený produkt
 • Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti. Toto osvědčení je vydáváno příslušným orgánem nebo organizací, která je pro tento účel pověřena (v ČR Ministerstvo dopravy)
 • Na základě úspěšně odzkoušeného konstrukčního typu obalu vydává certifikační oddělení:
  • Certifikát Typu
  • Povolení UN
  • Protokol o výsledku certifikace
 • U našich zákazníků provádíme kontrolu výroby.

Simulace přepravních namáhání

Přepravní namáhání, která působí na obaly a jejich obsah během distribuce v přepravních řetězcích, lze mechanicky simulovat. Simulace podmínek přepravy napomáhá při výběru
vhodného balení, a zároveň tyto testy ověřují vlastnosti a chování daných obalů při očekávaných přepravních podmínkách. Vysoká variabilita zkušebního zařízení umožňuje provádět řadu testů i nad rámec zkoušek běžných přepravních namáhání. Provádíme celou řadu dalších standardizovaných testů, jako jsou např. zátěžové zkoušky palet,
zkoušky flexibilních vaků (FIBC), případně sestavujeme zkušební metody dle specifických požadavků zákazníka (např. v souladu s EN a ISO standardy, ASTM, ISTA apod.)

PŘEPRAVNÍ NAMÁHÁNÍ:

 • Manipulační namáhání, simulující rizika poškození během jakékoliv manipulace s obalem
 • Vibrace (vertikální), vznikající během různých typů přepravy
 • Pádové zkoušky, s možností měření velikosti nárazových přetížení
 • Skladovací rizika, ověření odolnosti obalů proti tlakovým silám působícím obecně při skládání obalů na sebe ve skladech či nákladových prostorech vozidel
 • Horizontální síly a rázy, vznikající při prudkých změnách rychlostí a směrů během přepravy, a které jsou přenášeny na obal
 • Klimatické zátěže, provádíme s řízenou teplotou v rozmezí -50 ÷ 70 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 10 ÷ 95 %, což pokrývá všechna možná přepravní prostředí, která mohou nastat během přepravy.

Ověřování parametrů vlnité lepenky

Provádíme ověřování některých parametrů vlnité lepenky:

 • Ověření vzpěrové pevnosti lepenkových obalů (BCT) – zkouška dle FEFCO 50
 • Nasákavost – metoda Cobb – zkouška dle ČSN EN ISO 535
 • Stanovení pevnosti tlaku na hranu (ECT) – zkouška dle ČSN EN ISO 3037
 • Stanovení plošné hmotnosti – zkouška dle ČSN EN ISO 536
 • Stanovení pevnosti v průtlaku (BST) – zkouška dle ČSN EN ISO 2759
 • Rozvrstvení vlnité lepenky se stanovením druhů jednotlivých vrstev a jejich plošné hmotnosti
  dle ČSN 50 0357; ČSN 50 0470; ČSN ISO 3039
Kartonové proložky

Získané výsledky můžeme na přání zákazníka porovnat s normami DIN nebo s předem stanovenou TECHNICKOU SPECIFIKACÍ (interní předpis – podniková norma)

Výsledkem ověřování parametrů vlnité lepenky je PROHLÁŠENÍ nebo PROTOKOL O ZKOUŠCE

Máte zájem o další informace o mechanickém testování obalů?

  Start typing and press Enter to search